Three New Stills From Stephenie Meyer’s ‘The Host’